دسته بندی ها

اتو های پرس ژانومه

اتو های پرس ژانومه

اتو های پرس ژانومه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اتو پرس ژانومه مدل GT 300

 اتو پرس ژانومه مدل GT 300

نوع پایه :
قیمت پایه: 90,800,000 ریال
قیمت نهایی: 90,800,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل GT 400

 اتو پرس ژانومه مدل GT 400

نوع پایه :
قیمت پایه: 90,800,000 ریال
قیمت نهایی: 90,800,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل GT 500

 اتو پرس ژانومه مدل GT 500

نوع پایه :
قیمت پایه: 90,800,000 ریال
قیمت نهایی: 90,800,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل GT 600

 اتو پرس ژانومه مدل GT 600

نوع پایه :
قیمت پایه: 90,800,000 ریال
قیمت نهایی: 90,800,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل LS 300

 اتو پرس ژانومه مدل LS 300

نوع پایه :
قیمت پایه: 60,000,000 ریال
قیمت نهایی: 60,000,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل LS 400

 اتو پرس ژانومه مدل LS 400

نوع پایه :
قیمت پایه: 60,000,000 ریال
قیمت نهایی: 60,000,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل LS 500

 اتو پرس ژانومه مدل LS 500

نوع پایه :
قیمت پایه: 60,000,000 ریال
قیمت نهایی: 60,000,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل LS 600

 اتو پرس ژانومه مدل LS 600

نوع پایه :
قیمت پایه: 60,000,000 ریال
قیمت نهایی: 60,000,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2400

 اتو پرس ژانومه مدل 2400

نوع پایه :
قیمت پایه: 46,750,000 ریال
قیمت نهایی: 46,750,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل SP-300

 اتو پرس ژانومه مدل SP-300

قیمت: 54,150,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2500

 اتو پرس ژانومه مدل 2500

نوع پایه :
قیمت پایه: 46,750,000 ریال
قیمت نهایی: 46,750,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل SP-600

 اتو پرس ژانومه مدل SP-600

قیمت: 54,150,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2600

 اتو پرس ژانومه مدل 2600

نوع پایه :
قیمت پایه: 46,750,000 ریال
قیمت نهایی: 46,750,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2700

 اتو پرس ژانومه مدل 2700

نوع پایه :
قیمت پایه: 46,750,000 ریال
قیمت نهایی: 46,750,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2750

 اتو پرس ژانومه مدل 2750

نوع پایه :
قیمت پایه: 52,000,000 ریال
قیمت نهایی: 52,000,000 ریال

اتو پرس ژانومه مدل 2800

 اتو پرس ژانومه مدل 2800

نوع پایه :
قیمت پایه: 46,750,000 ریال
قیمت نهایی: 46,750,000 ریال