محصولات تیپیکال

محصولات تیپیکال

محصولات تیپیکال

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز هوشمند تیپیکال مدل GC-6930-AMD3

چرخ راسته دوز هوشمند تیپیکال مدل GC-6930-AMD3

ضخامت دوخت:
قیمت پایه: 250,000,000 ریال
قیمت نهایی: 250,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6910-AMD3

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6910-AMD3

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-T5-MD

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-T5-MD

ضخامت دوخت:
قیمت پایه: 155,000,000 ریال
قیمت نهایی: 155,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-9200MD

چرخ راسته دوز  تیپیکال مدل GC-9200MD

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6910

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6910

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک تیپیکال مدل GC-6870A-MD4

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک تیپیکال مدل GC-6870A-MD4

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6760-HD3

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6760-HD3

چرخ راسته دوز کله خشک تیپیکال مدل GC-6730-AMD3

چرخ راسته دوز کله خشک تیپیکال مدل GC-6730-AMD3

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6710-MD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6710-MD

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6717-MD

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6717-MD

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک تیپیکال مدل GC-6280

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک تیپیکال مدل GC-6280

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6170-D2

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6170-D2

چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6170

 چرخ راسته دوز تیغ دار تیپیکال مدل GC-6170

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6158

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6150

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6150

ضخامت دوخت:
شماره سوزن:
قیمت پایه: 65,000,000 ریال
قیمت نهایی: 65,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6-7-D

 چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6-7-D