دستگاه های چاپ - پلات - لیزر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه برش / پلات جمینی

دستگاه برش / پلات جمینی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

دستگاه‌ دیجیتایزر جمینی

دستگاه‌ دیجیتایزر جمینی

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

دستگاه پلاتر جوهری جمینی

دستگاه پلاتر جوهری جمینی

عرض کار:
قیمت پایه: 565,000,000 ریال
قیمت نهایی: 565,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 580,000,000 ریال
قیمت نهایی: 580,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 78,000,000 ریال
قیمت نهایی: 78,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 85,000,000 ریال
قیمت نهایی: 85,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 102,000,000 ریال
قیمت نهایی: 102,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ پنوماتیک کینگ استرانگ مدل KS-1520P

دستگاه پرس چاپ پنوماتیک کینگ استرانگ مدل KS-1520P

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 320,000,000 ریال
قیمت نهایی: 320,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 70,000,000 ریال
قیمت نهایی: 70,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 450,000,000 ریال
قیمت نهایی: 450,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-86

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-86

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-64

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-64