دسته بندی ها

دستگاه های تخصصی سر کیسه دوز

دستگاه های تخصصی سر کیسه دوز

دستگاه های تخصصی سر کیسه دوز

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سر کیسه دوز جکی مدل JR26-1a

چرخ سر کیسه دوز جکی مدل JR26-1a

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 29,000,000 ریال
قیمت نهایی: 29,000,000 ریال

چرخ سر کیسه دوز دایماکو مدل AK-7A-1

چرخ سر کیسه دوز دایماکو مدل AK-7A-1

چرخ سر کیسه دوز نیولانگ مدل Np-7A

چرخ سر کیسه دوز نیولانگ مدل Np-7A

چرخ سر کیسه دوز یوهان مدل N600A

چرخ سر کیسه دوز یوهان مدل N600A

شرکت ضمانت کننده:

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل GK26-1a

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل GK26-1a

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 28,000,000 ریال
قیمت نهایی: 28,000,000 ریال

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل شارژی

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل شارژی

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 48,000,000 ریال
قیمت نهایی: 48,000,000 ریال

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل مینی

چرخ سر کیسه دوز کینگ استرانگ مدل مینی

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 23,500,000 ریال
قیمت نهایی: 23,500,000 ریال

چرخ سر کیسه دوز تیپیکال مدل NP7-A

چرخ سر کیسه دوز تیپیکال مدل NP-7A

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 30,000,000 ریال
قیمت نهایی: 30,000,000 ریال

چرخ سر کیسه دوز تیپیکال مدل NP7-A2

چرخ سر کیسه دوز تیپیکال مدل NP7-A2

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 32,000,000 ریال
قیمت نهایی: 32,000,000 ریال