مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 75,000,000 ریال
قیمت نهایی: 75,000,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 77,000,000 ریال
قیمت نهایی: 77,000,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-188

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-188

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 93,000,000 ریال
قیمت نهایی: 93,000,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 127,000,000 ریال
قیمت نهایی: 127,000,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 129,000,000 ریال
قیمت نهایی: 129,000,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
قیمت نهایی: 132,000,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ بن هورس مدل HR-6800D-3

چرخ سردوز 3 نخ بن هورس مدل HR-6800D-3

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-6800D-4

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-6800D-4

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-6800D-5

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-6800D-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 114,000,000 ریال
قیمت نهایی: 114,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 116,000,000 ریال
قیمت نهایی: 116,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 121,000,000 ریال
قیمت نهایی: 121,000,000 ریال

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 165,000,000 ریال
قیمت نهایی: 165,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 121,000,000 ریال
قیمت نهایی: 121,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال