جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قیچی طاقه بر - قد زن دستی رویانگ

قیچی طاقه بر - قد زن دستی رویانگ

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 75,000,000 ریال
قیمت نهایی: 75,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 8 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-8

قیچی عمود بر شماره 8 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-8

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 142,000,000 ریال
قیمت نهایی: 142,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 10 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-10

قیچی عمود بر شماره 10 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-10

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 142,000,000 ریال
قیمت نهایی: 142,000,000 ریال

میز مکش مستطیلی ژانت دار رویانگ

میز مکش مستطیلی ژانت دار رویانگ

دیگ بخار رویانگ 80 لیتری

دیگ بخار رویانگ 80 لیتری

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 130,000,000 ریال
قیمت نهایی: 130,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 12 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-12

قیچی عمود بر شماره 12 دور متغیر رویانگ مدل RY-103-12

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 148,000,000 ریال
قیمت نهایی: 148,000,000 ریال

چرخ راسته دوز رویانگ مدل RY-E60-D / RY-102-D

چرخ راسته دوز رویانگ مدل RY-E60-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 78,000,000 ریال
قیمت پایه: 75,000,000 ریال
قیمت نهایی: 75,000,000 ریال

دیگ بخار رویانگ 120 لیتری

دیگ بخار رویانگ 120 لیتری

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 145,000,000 ریال
قیمت نهایی: 145,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 5 رویانگ مدل RY-103-5-F

قیچی عمود بر شماره 5 رویانگ مدل RY-103-5-F

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 78,500,000 ریال
قیمت نهایی: 78,500,000 ریال

چرخ راسته دوز نیمه کامپیوتری رویانگ مدل RY-102-D2

چرخ راسته دوز نیمه کامپیوتری رویانگ مدل RY-102-D2

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

قیچی عمود بر شماره 8 رویانگ مدل RY-103-8-F

قیچی عمود بر شماره 8 رویانگ مدل RY-103-8-F

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 84,000,000 ریال
قیمت نهایی: 84,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4 / RY-265-D4

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 110,000,000 ریال
قیمت پایه: 105,000,000 ریال
قیمت نهایی: 105,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D6

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D6

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 155,000,000 ریال
قیمت نهایی: 155,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 10 رویانگ مدل RY-103-10-F

قیچی عمود بر شماره 10 رویانگ مدل RY-103-10-F

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 84,000,000 ریال
قیمت نهایی: 84,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 113,000,000 ریال
قیمت نهایی: 113,000,000 ریال

قیچی عمود بر شماره 13 رویانگ مدل RY-103-13-F

قیچی عمود بر شماره 13 رویانگ مدل RY-103-13-F

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 87,000,000 ریال
قیمت نهایی: 87,000,000 ریال