دستگاه های چاپ - اسکن - لیزر

دستگاه های چاپ - اسکن - لیزر

دستگاه های چاپ - اسکن - لیزر

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 580,000,000 ریال
قیمت نهایی: 580,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 78,000,000 ریال
قیمت نهایی: 78,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 85,000,000 ریال
قیمت نهایی: 85,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 102,000,000 ریال
قیمت نهایی: 102,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ پنوماتیک کینگ استرانگ مدل KS-1520P

دستگاه پرس چاپ پنوماتیک کینگ استرانگ مدل KS-1520P

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 320,000,000 ریال
قیمت نهایی: 320,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 70,000,000 ریال
قیمت نهایی: 70,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-6080H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 450,000,000 ریال
قیمت نهایی: 450,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-86

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-86

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-64

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-64

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-107

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-107

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 390,000,000 ریال
قیمت نهایی: 390,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-L10

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-L10

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 55,000,000 ریال
قیمت نهایی: 55,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A64

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A64

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 138,000,000 ریال
قیمت نهایی: 138,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A44

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 115,000,000 ریال
قیمت نهایی: 115,000,000 ریال

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-11000-A86

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-11000-A86

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 590,000,000 ریال
قیمت نهایی: 590,000,000 ریال