محصولات مکانیکی

محصولات مکانیکی

محصولات مکانیکی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ خیاطی برادر مدل GS2700

چرخ خیاطی برادر مدل GS2700

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 54,000,000 ریال
قیمت نهایی: 54,000,000 ریال

چرخ خیاطی برادر مدل JA1400

چرخ خیاطی برادر مدل JA1400

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 39,000,000 ریال
قیمت نهایی: 39,000,000 ریال

چرخ خیاطی برادر مدل JV1400

چرخ خیاطی برادر مدل JV1400

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 39,000,000 ریال
قیمت نهایی: 39,000,000 ریال

چرخ خیاطی برادر مدل XT37

چرخ خیاطی برادر مدل XT37

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 82,000,000 ریال
قیمت نهایی: 82,000,000 ریال

چرخ خیاطی برادر مدل XT27

چرخ خیاطی برادر مدل XT27

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 74,000,000 ریال
قیمت نهایی: 74,000,000 ریال

چرخ خیاطی برادر مدل GS3700

چرخ خیاطی برادر مدل GS3700

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 61,000,000 ریال
قیمت نهایی: 61,000,000 ریال