قرعه کشی

قرعه کشی در پایان سال انجام خواهد شد

هر مشتری در ازای فاکتور بالای 50 هزار تومان در قرعه کشی شرکت داده می شود.

اگر مشتری چندین نوبت اقدام به خرید نماید به ازای هر فاکتور یک کد قرعه کشی دریافت می کند.

پس از انجام قرعه کشی با برندگان تماس گرفته خواهد شد تا ظرف یک روز هدیه خود را دریافت کنند.