ضمانت خدمات طلایی دوخت کالا

*** امتیازات خدمات طلایی سه ستاره :

12 ماه ضمانت دوخت کالا بعلاوه مدت زمان ضمانت شرکت

5 % تخفیف در خرید بعدی

1 بار تعویض چرخ خیاطی در صورت عیوب فنی

شرکت در قرعه کشی سالانه  اختصاصی خدمات طلایی (جوایز ارزنده)

 

** امتیازات خدمات طلایی دو ستاره :

9 ماه ضمانت دوخت کالا بعلاوه مدت زمان ضمانت شرکت

3 % تخفیف در خرید بعدی

1 بار تعویض چرخ خیاطی در صورت عیوب فنی

 

* امتیازات خدمات طلایی یک ستاره :

6 ماه ضمانت دوخت کالا بعلاوه مدت زمان ضمانت شرکت

تضمین تمامی قطعات محصول خریداری شده