چرخ راسته دوز جک مدل A2

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز جک مدل A4-E

چرخ راسته دوز جک مدل A4-E

چرخ راسته دوز جک مدل A5-E

چرخ راسته دوز جک مدل A5-E

چرخ راسته دوز جک مدل A6-F

چرخ راسته دوز جک مدل A6-F

قیمت: 175,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5-WN

چرخ راسته دوز جک مدل A5-WN

قیمت: 156,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5-W

چرخ راسته دوز جک مدل A5-W

قیمت: 152,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
قیمت: 140,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A4-H

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
قیمت: 129,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A4

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 128,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

چرخ راسته دوز جک مدل A2

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم

چرخ راسته دوز جک مدل های F4 ، F8 ، F10

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 78,000,000 ریال