جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز 3 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-3

چرخ سردوز 3 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-3

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 112,000,000 ریال
قیمت نهایی: 112,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-4

چرخ سردوز 4 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-4

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 118,000,000 ریال
قیمت نهایی: 118,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-5

چرخ سردوز 5 نخ زوجی مدل ZJ-900-E-5

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 120,000,000 ریال
قیمت نهایی: 120,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم زوجی مدل ZJ-900-86-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم زوجی مدل ZJ-900-86-5

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 142,000,000 ریال
قیمت نهایی: 142,000,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-3

چرخ سردوز 3 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-3

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-4

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-4

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 5 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-5

چرخ سردوز 5 نخ سوپر جت زوجی مدل ZJ-950-E-5

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-3

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-3

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 180,000,000 ریال
قیمت نهایی: 180,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-4

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 182,000,000 ریال
قیمت نهایی: 182,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-5

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری زوجی مدل ZJ-9500-ED2-5

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 184,000,000 ریال
قیمت نهایی: 184,000,000 ریال

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-3

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-3

 

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-4

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-4

 

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-5

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-893-5

 

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-600-HB

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-600-HB

 

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-953-13H-ED2

چرخ سردوز زوجی مدل ZJ-953-13H-ED2

 

چرخ گان دوز زوجی مدل ZJ-880-4-240

چرخ گان دوز زوجی مدل ZJ-880-4-240

 

ضخامت دوخت (میلیمتر):