چرخ سردوز جک مدل JK

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-4

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-4

قیمت: 399,900,000 ریال

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-5

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-5

قیمت: 404,900,000 ریال

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-6

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-5

قیمت: 414,900,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-3

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-3

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-4

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-5

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-5

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-5-A04

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-5-A04

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-4-BK

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5s-4-BK

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-3

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-3

قیمت: 504,900,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-4

قیمت: 514,900,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-5

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-5

قیمت: 529,900,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-5-M04

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری جک مدل C5T-5-M04

قیمت: 579,900,000 ریال

چرخ سردوز 2 نخ کامپیوتری جک مدل C4s-2

چرخ سردوز 2 نخ کامپیوتری جک مدل C4s-2

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 424,900,000 ریال
قیمت نهایی: 424,900,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C4-3

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C4-3

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 349,900,000 ریال
قیمت نهایی: 349,900,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C4-4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C4-4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 354,900,000 ریال
قیمت نهایی: 354,900,000 ریال