چرخ سردوز جک مدل JK

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-4

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-4

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-5

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C6-5

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C5-3

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C5-3

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C5-5

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C5-5

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C4-3

چرخ سردوز 3 نخ کامپیوتری جک مدل C4-3

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 180,000,000 ریال
قیمت نهایی: 180,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C4-4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری جک مدل C4-4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 182,000,000 ریال
قیمت نهایی: 182,000,000 ریال

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-3

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-3

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-4

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-4

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-5

چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C3-5

چرخ سردوز 3 نخ جک مدل E4-3

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 5 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 119,000,000 ریال
قیمت نهایی: 119,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ جک مدل E4-4

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 124,000,000 ریال
قیمت نهایی: 124,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ جک مدل E4-5

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 5 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 124,000,000 ریال
قیمت نهایی: 124,000,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ جک مدل E3-3

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 5 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 109,000,000 ریال
قیمت نهایی: 109,000,000 ریال