جدیدترین محصولات اضافه شده

پرس چاپ هیدرولیک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-2020

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-2020

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 79,900,000 ریال
قیمت نهایی: 79,900,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4040

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 119,900,000 ریال
قیمت نهایی: 119,900,000 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 100*120 سیلور

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 100*120 سیلور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-1000-86

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-1000-86

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 849,000,000 ریال
قیمت نهایی: 849,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

دستگاه پرس چاپ دستی کینگ استرانگ مدل KS-4060

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 164,900,000 ریال
قیمت نهایی: 164,900,000 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 80*100 سیلور

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 80*100 سیلور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-L10

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-L10

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4040M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 60*80 سیلور

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 60*80 سیلور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A44

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 124,900,000 ریال
قیمت نهایی: 124,900,000 ریال

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

دستگاه پرس چاپ مگنتی کینگ استرانگ مدل KS-4060M

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 40*60 سیلور

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی 40*60 سیلور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A64

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-8000-A64

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

دستگاه پرس چاپ هیدرولیکی کینگ استرانگ مدل KS-4060H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 1,050,000,000 ریال
قیمت نهایی: 1,050,000,000 ریال

دستگاه پرس چاپ پنوماتیکی 40*60 سیلور

دستگاه پرس چاپ پنوماتیکی 40*60 سیلور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

پرس چاپ حرارتی تیپیکال مدل MT-9000-44

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 99,900,000 ریال