مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری بن هورس مدل HR-900-S-4-UTC

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری بن هورس مدل HR-900-S-4-UTC

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: 279,900,000 ریال

چرخ میاندوز اتوماتیک بن هورس مدل HR-500-D-1-UTD

چرخ میاندوز اتوماتیک بن هورس مدل HR-500-D-1-UTD

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ میاندوز کش دوز بن هورس مدل HR-500-D-05

چرخ میاندوز کش دوز بن هورس مدل HR-500-D-05

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D-3-P

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D-3-P

قیمت: 269,900,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید