مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: 147,900,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز نیمه کامپیوتری بن هورس مدل HR-188

چرخ راسته دوز نیمه کامپیوتری بن هورس مدل HR-188

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز کامپیوری بن هورس مدل HR-282-D4

چرخ راسته دوز کامپیوری بن هورس مدل HR-282-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ راسته دوز کامپیوتری بن هورس مدل HR-288-EM

چرخ راسته دوز کامپیوتری بن هورس مدل HR-288-EM

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: 229,900,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

نصب و مونتاژ و راه اندازی: