جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ پل دوز بایهو مدل BH-2000C

چرخ پل دوز بایهو مدل BH-2000C

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 749,900,000 ریال
قیمت نهایی: 749,900,000 ریال

چرخ پل دوز موریلا مدل MR-2000-CP-D

چرخ پل دوز موریلا مدل MR-2000-CP-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 609,900,000 ریال
قیمت نهایی: 609,900,000 ریال

چرخ پل دوز غلطک دار بایهو مدل BH-2000CP

چرخ پل دوز غلطک دار بایهو مدل BH-2000CP

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 799,900,000 ریال
قیمت نهایی: 799,900,000 ریال

چرخ کمر کش 4 سوزنه موریلا مدل MR-1508-P-D

چرخ کمر کش 4 سوزنه موریلا مدل MR-1508-P-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 599,900,000 ریال
قیمت نهایی: 599,900,000 ریال

چرخ پل دوز قطع کن دار بایهو مدل BH-2000

چرخ پل دوز قطع کن دار بایهو مدل BH-2000

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ کمر کش 6 سوزنه موریلا مدل MR-1509-PR-D

چرخ کمر کش 6 سوزنه موریلا مدل MR-1509-PR-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 619,900,000 ریال
قیمت نهایی: 619,900,000 ریال

چرخ کمر کش 12 سوزنه موریلا مدل MR-1412-PMD-D

چرخ کمر کش 12 سوزنه موریلا مدل MR-1412-PMD-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 649,900,000 ریال
قیمت نهایی: 649,900,000 ریال

چرخ کش دوز 12 سوزنه (کش قیطونی) موریلا مدل MR-1412-PQ-D

چرخ کش دوز 12 سوزنه (کش قیطونی) موریلا مدل MR-1412-PQ-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 799,900,000 ریال
قیمت نهایی: 799,900,000 ریال

چرخ سه نواره 12 سوزنه موریلا مدل MR-4412-P-D

چرخ سه نواره 12 سوزنه موریلا مدل MR-4412-P-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 719,900,000 ریال
قیمت نهایی: 719,900,000 ریال

چرخ سه نواره 13 سوزنه موریلا مدل MR-4413-P-D

چرخ سه نواره 13 سوزنه موریلا مدل MR-4413-P-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 719,900,000 ریال
قیمت نهایی: 719,900,000 ریال

چرخ ژور موریلا مدل MR-1302-4W

چرخ ژور موریلا مدل MR-1302-4W

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 649,900,000 ریال
قیمت نهایی: 649,900,000 ریال

چرخ سه سوزنه طرح کانزا موریلا مدل MR-1503-PTF-D

چرخ سه سوزنه طرح کانزا موریلا مدل MR-1503-PTF-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 549,900,000 ریال
قیمت نهایی: 549,900,000 ریال

چرخ تو جیب دوز موریلا مدل MR-8842-1D

چرخ تو جیب دوز موریلا مدل MR-8842-1D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 599,900,000 ریال
قیمت نهایی: 599,900,000 ریال