دسته بندی ها

محصولات دایماکو

محصولات دایماکو

محصولات دایماکو

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه پنوماتيك برش شانه فرش دایماکو مدل AK-70

دستگاه پنوماتيك برش شانه فرش دایماکو مدل AK-70

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی سر طاقه دوز دایماکو مدل AK-2501

چرخ صنعتی سر طاقه دوز دایماکو مدل AK-2501

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی زيگزاگ پتو دایماکو مدل AK-2503C

چرخ صنعتی زيگزاگ پتو دایماکو مدل  AK-2503C

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی زيگزاگ تور دوز دایماکو مدل AK-2503B

چرخ صنعتی زيگزاگ تور دوز دایماکو مدل  AK-2503B

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی ريشه زني فرش دایماکو مدل AK-2200

چرخ صنعتی ريشه زني فرش دایماکو مدل  AK-2200

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی زيگزاگ پتو دایماکو مدل AK-2300

چرخ صنعتی زيگزاگ پتو دایماکو مدل  AK-2300

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی زيگزاگ فرش (پنوماتيك) دایماکو مدل AK-2500

چرخ صنعتی زيگزاگ فرش (پنوماتيك) دایماکو مدل  AK-2500

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی كشنده (قلقلك) دایماکو مدل AK-2600

چرخ صنعتی كشنده (قلقلك) دایماکو مدل  AK-2600

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی دوخت لبه فرش دایماکو مدل AK-3700BC

چرخ صنعتی دوخت لبه فرش دایماکو مدل  AK-3700BC

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی دوخت نوار پهن به فرش دایماکو مدل AK-3700C

چرخ صنعتی دوخت نوار پهن به فرش دایماکو مدل AK-3700C

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی دوخت ریشه به لبه فرش دایماکو مدل AK-3700F

چرخ صنعتی دوخت ریشه به لبه فرش دایماکو مدل AK-3700F

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت کوچک دایماکو مدل AM-117

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت کوچک دایماکو مدل AM-117

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت متوسط دایماکو مدل AM-127

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت متوسط دایماکو مدل AM-127

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت بزرگ دایماکو مدل AM-137

چرخ صنعتی كنگره زن دوخت بزرگ دایماکو مدل AM-137

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ صنعتی سر طاقه دوز تک نخ دایماکو مدل AM-302

چرخ صنعتی سر طاقه دوز تک نخ دایماکو مدل AM-302

قیمت: لطفاً تماس بگیرید