جدیدترین محصولات اضافه شده

چرخ راسته دوز جک مدل A4

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز جک مدل A4-E

چرخ راسته دوز جک مدل A4-E

چرخ راسته دوز جک مدل A5-E

چرخ راسته دوز جک مدل A5-E

چرخ راسته دوز جک مدل A6-F

چرخ راسته دوز جک مدل A6-F

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 176,000,000 ریال
قیمت نهایی: 176,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5-WN

چرخ راسته دوز جک مدل A5-WN

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 158,000,000 ریال
قیمت نهایی: 158,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5-W

چرخ راسته دوز جک مدل A5-W

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 152,000,000 ریال
قیمت نهایی: 152,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A5

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 142,000,000 ریال
قیمت نهایی: 142,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A4-H

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 128,000,000 ریال
قیمت نهایی: 128,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A4

  • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
  • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 127,000,000 ریال
قیمت نهایی: 127,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 117,000,000 ریال
قیمت نهایی: 117,000,000 ریال