چرخ سردوز جکی مدل JR799

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F6

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F6

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F6

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F6

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ جکی مدل F6

چرخ سردوز 5 نخ جکی مدل F6

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F7

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F7

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: 214,900,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F7

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F7

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: 229,900,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ جکی مدل F7

چرخ سردوز 5 نخ جکی مدل F7

قیمت: 239,900,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F8

چرخ سردوز 3 نخ جکی مدل F8

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F8

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F8

نصب و مونتاژ و راه اندازی:

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز جکی مدل F8-5H

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز جکی مدل F8-5H

قیمت: 259,900,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F8-BK

چرخ سردوز 4 نخ جکی مدل F8-BK

قیمت: 259,900,000 ریال