مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دستگاه سنگ چسبان ریچ پیس

ماشین سنگ چسبان  RPPR-12-450X330

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز 3 نخ تیپیکال مدل GN-813-D

 چرخ سردوز 3 نخ تیپیکال مدل GN-813-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 113,000,000 ریال
قیمت نهایی: 113,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ تیپیکال مدل GN-814-D

 چرخ سردوز 4 نخ تیپیکال مدل GN-814-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 117,000,000 ریال
قیمت نهایی: 117,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ تیپیکال مدل GN-815-D

 چرخ سردوز 5 نخ تیپیکال مدل GN-815-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 120,000,000 ریال
قیمت نهایی: 120,000,000 ریال

چرخ سردوز فوق ضخیم تیپیکال مدل GN-815-HD

 چرخ سردوز فوق ضخیم تیپیکال مدل GN-815-HD

چرخ سردوز تیپیکال مدل GN-7100-3

 چرخ سردوز تیپیکال مدل GN-7100-3

چرخ کمر کش 4 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-4

چرخ کمر کش 4 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 190,000,000 ریال
قیمت نهایی: 190,000,000 ریال

چرخ کمر کش 8 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-8

چرخ کمر کش 8 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-8

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 200,000,000 ریال
قیمت نهایی: 200,000,000 ریال

چرخ کمر کش 12 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-12

چرخ کمر کش 12 سوزنه تیپیکال مدل GK-1508-P-12

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال

چرخ کمر کش 12 سوزنه تیپیکال مدل GK 321-12

 چرخ کمر کش 12 سوزنه تیپیکال مدل GK 321-12

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 240,000,000 ریال
قیمت نهایی: 240,000,000 ریال

چرخ کش دوز 4 سوزنه تیپیکال مدل GK-328-04085P/V

چرخ کش دوز 4 سوزنه تیپیکال مدل GK-328-04085P/V

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 200,000,000 ریال
قیمت نهایی: 200,000,000 ریال

چرخ پل دوز تیپیکال مدل GK-33500A

چرخ پل دوز تیپیکال مدل GK-33500A

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 240,000,000 ریال
قیمت نهایی: 240,000,000 ریال

چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-350-1364D

 چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-350-1364D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 180,000,000 ریال
قیمت نهایی: 180,000,000 ریال

چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-335-1364

 چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-335-1364

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال

چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-1500-001B

 چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-1500-001B

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 140,000,000 ریال
قیمت نهایی: 140,000,000 ریال

چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-1500-01D

 چرخ میاندوز تیپیکال مدل GK-1500-01D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال