مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز دو پایه جکی مدل JR-0303

چرخ راسته دوز دو پایه جکی مدل JR-0303

چرخ راسته دوز دو پایه تمام اتوماتیک جکی مدل H33

چرخ راسته دوز دو پایه تمام اتوماتیک جکی مدل H33

چرخ راسته دوز دو پایه جکی مدل JR-0303-D

چرخ راسته دوز دو پایه جکی مدل JR-0303-D

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت پایه: 129,000,000 ریال
قیمت نهایی: 129,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت پایه: 131,000,000 ریال
قیمت نهایی: 131,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 139,000,000 ریال
قیمت نهایی: 139,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D-CX

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 141,000,000 ریال
قیمت نهایی: 141,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیغ دار تیپیکال مدل GC-303-Q

چرخ راسته دوز دو پایه تیغ دار تیپیکال مدل GC-303-Q

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 175,000,000 ریال
قیمت نهایی: 175,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-605

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-605

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال