جدیدترین محصولات اضافه شده

چرخ راسته دوز دو پایه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 459,900,000 ریال
قیمت نهایی: 459,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 269,900,000 ریال
قیمت نهایی: 269,900,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری سوپاور مدل SP-750-F

چرخ راسته دوز کامپیوتری سوپاور مدل SP-750-F

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 374,900,000 ریال
قیمت نهایی: 374,900,000 ریال

چرخ اشتروبل سیلور مدل SN-660D

چرخ اشتروبل سیلور مدل SN-660D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 409,900,000 ریال
قیمت نهایی: 409,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه فوق ضخیم سوپاور مدل SP-303-D-XH

چرخ راسته دوز دو پایه فوق ضخیم سوپاور مدل SP-303-D-XH

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 354,900,000 ریال
قیمت نهایی: 354,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 299,900,000 ریال
قیمت نهایی: 299,900,000 ریال

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 419,900,000 ریال
قیمت نهایی: 419,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه کامپیوتری سوپاور مدل SP-303-D3

چرخ راسته دوز دو پایه کامپیوتری سوپاور مدل SP-303-D3

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 394,900,000 ریال
قیمت نهایی: 394,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند سوپاور مدل SP-313-D

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند سوپاور مدل SP-313-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 374,900,000 ریال
قیمت نهایی: 374,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 499,900,000 ریال
قیمت نهایی: 499,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری سوپاور مدل SP-313-D4

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری سوپاور مدل SP-313-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری سوپاور مدل SP-313-XL-D4

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری سوپاور مدل SP-313-XL-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 1,130,000,000 ریال
قیمت نهایی: 1,130,000,000 ریال

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 704,900,000 ریال
قیمت نهایی: 704,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 714,900,000 ریال
قیمت نهایی: 714,900,000 ریال