چرخ راسته دوز تیغ دار جکی JR

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز جکی مدل H1

چرخ راسته دوز جکی مدل H1

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 75,000,000 ریال
قیمت نهایی: 75,000,000 ریال

چرخ راسته دوز فوق ضخیم کینگ استرانگ مدل KS-0311

چرخ راسته دوز فوق ضخیم کینگ استرانگ مدل KS-0311

چرخ راسته دوز جکی مدل H2

چرخ راسته دوز جکی مدل H2

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 88,000,000 ریال
قیمت نهایی: 88,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه کینگ استرانگ مدل KS-0303-D

چرخ راسته دوز دو پایه کینگ استرانگ مدل KS-0303-D

چرخ هفت و هشت دوز کینگ استرانگ مدل KS-20U43D

چرخ هفت و هشت دوز کینگ استرانگ مدل KS-20U43D

چرخ هفت و هشت دوز کامپیوتری کینگ استرانگ مدل KS-20U73D

چرخ هفت و هشت دوز کامپیوتری کینگ استرانگ مدل KS-20U73D

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-4T

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-4T

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-4T-H

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-4T-H

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-5T

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H5-5T

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H6

چرخ راسته دوز فول کامپیوتری جکی مدل H6

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک جکی مدل N8

چرخ راسته دوز تمام اتوماتیک جکی مدل N8

چرخ راسته دوز تیغ دار جکی مدل JR-8600-J

چرخ راسته دوز تیغ دار جکی مدل JR-8600-J

دستگاه لویس چرم جکی مدل JR-801

دستگاه لویس چرم جکی مدل JR-801

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 158,000,000 ریال
قیمت نهایی: 158,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیغ دار جکی مدل JR-8600-AT

چرخ راسته دوز تیغ دار جکی مدل JR-8600-AT

دستگاه لویس چرم کینگ استرانگ مدل KS-801

دستگاه لویس چرم کینگ استرانگ مدل KS-801

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 135,000,000 ریال
قیمت نهایی: 135,000,000 ریال

چرخ راسته دوز تیغ دار گان دوز جکی مدل JR-8600-AT-LT

چرخ راسته دوز تیغ دار گان دوز جکی مدل JR-8600-AT-LT