مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز دو پایه زوجی مدل ZJ-0303

چرخ راسته دوز دو پایه زوجی مدل ZJ-0303

طول دوخت (میلیمتر):
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت پایه: 143,000,000 ریال
قیمت نهایی: 143,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت پایه: 145,000,000 ریال
قیمت نهایی: 145,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 153,000,000 ریال
قیمت نهایی: 153,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D-CX

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-303-D-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 155,000,000 ریال
قیمت نهایی: 155,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیغ دار تیپیکال مدل GC-303-Q

چرخ راسته دوز دو پایه تیغ دار تیپیکال مدل GC-303-Q

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 185,000,000 ریال
قیمت نهایی: 185,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-605

چرخ راسته دوز دو پایه تیپیکال مدل GC-605

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال