دو سوزن دو ماکو استپ دار

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ دو سوزن دو ماکو تک پایه زوجی مدل ZJ-8720A-5

چرخ دو سوزن دو ماکو تک پایه زوجی مدل ZJ-8720A-5

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ دو سوزن دو ماکو تک پایه زوجی مدل ZJ-8750A-5

چرخ دو سوزن دو ماکو تک پایه زوجی مدل ZJ-8750A-5

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ دو سوزن دو ماکو استپ دار زوجی مدل ZJ-8450

چرخ دو سوزن دو ماکو استپ دار زوجی مدل ZJ-8450

قیمت: 230,000,000 ریال

چرخ دو سوزن دو ماکو زوجی مدل ZJ-2872-BD

چرخ دو سوزن دو ماکو زوجی مدل ZJ-2872-BD

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سه سوزن سه قلاب زوجی مدل ZJ-3830

چرخ سه سوزن سه قلاب زوجی مدل ZJ-3830

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6220-B

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6220-B

شماره سوزن:
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 230,000,000 ریال
قیمت نهایی: 230,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6220-BD

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6220-BD

شماره سوزن:
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 235,000,000 ریال
قیمت نهایی: 235,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6240-B

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تیپیکال مدل GC-6240-B

شماره سوزن:
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 240,000,000 ریال
قیمت نهایی: 240,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6240-BD

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه تیپیکال مدل GC-6240-BD

شماره سوزن:
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 255,000,000 ریال
قیمت نهایی: 255,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه کامپیوتری تیپیکال مدل GC-9720-HD3

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو تک پایه کامپیوتری تیپیکال مدل GC-9720-HD3

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 490,000,000 ریال
قیمت نهایی: 490,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606

طول دوخت (میلیمتر):
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 255,000,000 ریال
قیمت نهایی: 255,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-D

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-D

طول دوخت (میلیمتر):
فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 270,000,000 ریال
قیمت نهایی: 270,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-HL18

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-HL18

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 590,000,000 ریال
قیمت نهایی: 590,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-1HL18

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20606-1HL18

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 580,000,000 ریال
قیمت نهایی: 580,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20626-CX

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه (طرح دورکوپ آدلر) تیپیکال مدل GC-20626-CX

چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20676

 چرخ راسته دوز دو سوزن دو ماکو دو پایه تیپیکال مدل GC-20676

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 420,000,000 ریال
قیمت نهایی: 420,000,000 ریال