مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ نمادوز جک مدل JK-T1906

چرخ نمادوز جک مدل JK-T1906

قیمت: 365,000,000 ریال

چرخ نمادوز جک مدل JK-T3020

چرخ نمادوز جک مدل JK-T3020

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ نمادوز جک مدل JK-T10080

چرخ نمادوز جک مدل JK-T10080

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز جک مدل های JK-9100 ، JK-9120 ، JK-9150

چرخ راسته دوز جک مدل های JK-9100 ، JK-9120 ، JK-9150

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-608

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-608

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 83,000,000 ریال
قیمت نهایی: 83,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-609

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-609

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 88,000,000 ریال
قیمت نهایی: 88,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-2001-G

چرخ راسته دوز کمپلت درشت جک مدل JK-2001-G

چرخ راسته دوز تیغ دار جک مدل JK-5558

چرخ راسته دوز تیغ دار جک مدل JK-5558

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 121,000,000 ریال
قیمت نهایی: 121,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل H2

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل H2

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 134,000,000 ریال
قیمت نهایی: 134,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380E-B

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380E-3B

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380E-4B

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380E-4B

چرخ راسته دوز دو پایه دهانه بلند جک مدل JK-2060-G

چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380E-3B

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز دو پایه سوزن متحرک جک مدل JK-2030-E

چرخ راسته دوز دو پایه سوزن متحرک جک مدل JK-2030-E

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ تک سوزن تک قلاب جک مدل JK-8558-G-WZ

چرخ تک سوزن تک قلاب جک مدل JK-8558-G-WZ

قیمت: لطفاً تماس بگیرید