جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4 / RY-265-D4

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 105,000,000 ریال
قیمت نهایی: 105,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 106,000,000 ریال
قیمت نهایی: 106,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S60-D4

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S60-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 115,000,000 ریال
قیمت نهایی: 115,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل S60-D5

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل S60-D5

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S70-D4

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S70-D4

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل S70-D5

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل S70-D5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 129,000,000 ریال
قیمت نهایی: 129,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S704-4ED

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S704-4ED

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 157,000,000 ریال
قیمت نهایی: 157,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S705-5ED

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S705-5ED

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S75-D4

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S75-D4

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S75-D5

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S75-D5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز گان دوز رویانگ مدل S80-D

چرخ سردوز گان دوز رویانگ مدل S80-D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 137,000,000 ریال
قیمت نهایی: 137,000,000 ریال

چرخ سردوز سر قائمی دار رویانگ مدل RY-6900-D/4

چرخ سردوز سر قائمی دار رویانگ مدل RY-6900-D/4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 235,000,000 ریال
قیمت نهایی: 235,000,000 ریال

چرخ سردوز پس دوز رویانگ مدل KS-3-6900-1

چرخ سردوز پس دوز رویانگ مدل KS-3-6900-1

چرخ سردوز کش دوز رویانگ مدل RY-6700-4

چرخ سردوز کش دوز رویانگ مدل RY-6700-4

چرخ سردوز فول اتوماتیک رویانگ مدل RY-798-ED-5

چرخ سردوز فول اتوماتیک رویانگ مدل RY-798-ED-5

چرخ سردوز ضخیم دوز رویانگ مدل RY-798-5-56

چرخ سردوز ضخیم دوز رویانگ مدل RY-798-5-56