پرفروش ترین محصولات
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-265-D4

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-265-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 190,000,000 ریال
قیمت نهایی: 190,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 200,000,000 ریال
قیمت نهایی: 200,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D6

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D6

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S60-D4

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل S60-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل RY-S604-4 پلاس

چرخ سردوز 4 نخ رویانگ مدل RY-S604-4 پلاس

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل RY-S70-D5-705

چرخ سردوز 5 نخ رویانگ مدل RY-S70-D5-705

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ سوپر جت رویانگ مدل RY-S705-5-56

چرخ سردوز 5 نخ سوپر جت رویانگ مدل RY-S705-5-56

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S704-4ED

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S704-4ED

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S705-5ED

چرخ سردوز 5 نخ کامپیوتری رویانگ مدل S705-5ED

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال