جدیدترین محصولات اضافه شده
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز جانهو مدل H1-N

چرخ راسته دوز جانهو مدل H1-N

قیمت: 87,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری جانهو مدل H5-N

چرخ راسته دوز کامپیوتری جانهو مدل H5-N

قیمت: 127,000,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ جانهو مدل F8-3

چرخ سردوز 3 نخ جانهو مدل F8-3

قیمت: 130,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ جانهو مدل F8-4

چرخ سردوز 4 نخ جانهو مدل F8-4

قیمت: 131,000,000 ریال

چرخ راسته دوز ژوکی مدل DDL-8700

چرخ راسته دوز ژوکی مدل DDL-8700

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4 / RY-265-D4

چرخ راسته دوز کامپیوتری رویانگ مدل RY-E65-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 105,000,000 ریال
قیمت نهایی: 105,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ جانهو مدل F8-5

چرخ سردوز 5 نخ جانهو مدل F8-5

قیمت: 132,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جیکت مدل M2F-CD

چرخ راسته دوز جیکت مدل M2F-CD

قیمت: 85,000,000 ریال

چرخ راسته دوز ژوکی مدل DDL-8700-H

چرخ راسته دوز ژوکی مدل DDL-8700-H

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

چرخ راسته دوز کامپیوتری ضخیم رویانگ مدل RY-265-D4-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 106,000,000 ریال
قیمت نهایی: 106,000,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری جیکت مدل M2F-CD

چرخ راسته دوز کامپیوتری جیکت مدل M2F-CD

قیمت: 127,000,000 ریال

چرخ سردوز 3 نخ جیکت مدل GT2-3D-3

چرخ سردوز 3 نخ جیکت مدل GT2-3D-3

قیمت: 118,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ جیکت مدل GT2-3D-4

چرخ سردوز 4 نخ جیکت مدل GT2-3D-4

قیمت: 119,000,000 ریال

چرخ دو سوزن و دو ماکو کامپیوتری ژوکی مدل LH-3578A-7

چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه نیم روغن کامپیوتری موتور سرخود ژوکی LH-3578A-7

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز 5 نخ جیکت مدل GT2-3D-5

چرخ سردوز 5 نخ جیکت مدل GT2-3D-5

قیمت: 120,000,000 ریال

چرخ دو سوزن و دو ماکو کامپیوتری ژوکی مدل LH-3588A-7

چرخ خیاطی راسته دوز دو سوزنه نیم روغن کامپیوتری موتور سرخود ژوکی LH-3588A-7

قیمت: لطفاً تماس بگیرید