مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اتو پرس دومنا مدل SP-2150

اتو پرس دومنا مدل SP-2150

قیمت: 54,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-4400

اتو پرس دومنا مدل SP-4400

قیمت: 66,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-4401

اتو پرس دومنا مدل SP-4401

نوع پایه :
ایستاده تلسکوپی (+ 3,000,000 ریال)
قیمت پایه: 67,500,000 ریال
قیمت نهایی: 67,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-4402

اتو پرس دومنا مدل SP-4402

قیمت: 68,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-8000

اتو پرس دومنا مدل SP-8000

قیمت: 74,000,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-8001

اتو پرس دومنا مدل SP-8001

قیمت: 75,000,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP-8002

اتو پرس دومنا مدل SP-8002

قیمت: 76,000,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP4150

اتو پرس دومنا مدل SP4150

قیمت: 64,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP4151

اتو پرس دومنا مدل SP4151

نوع پایه :
ایستاده تلسکوپی (+ 3,000,000 ریال)
قیمت پایه: 65,500,000 ریال
قیمت نهایی: 65,500,000 ریال

اتو پرس دومنا مدل SP4152

اتو پرس دومنا مدل SP4152

قیمت: 66,000,000 ریال