قیمت چرخ خیاطی صنعتی جک

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز جک مدل A4-H

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
قیمت: 129,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A4

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 128,000,000 ریال

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A3

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

چرخ راسته دوز جک مدل A2-S

چرخ راسته دوز جک مدل های F4 ، F8 ، F10

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم
فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 78,000,000 ریال

چرخ سردوز جک مدل E4-3

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

چرخ سردوز جک مدل E4-4

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

چرخ سردوز جک مدل E4-5

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

چرخ سردوز جک مدل E3-3

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

قیمت: 107,000,000 ریال

چرخ سردوز جک مدل E3-4

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 2 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم 

قیمت: 109,000,000 ریال

چرخ سردوز جک مدل E3-5

 • به دلیل عرضه با نرخ مصوب شرکت ، با هر کد ملی حداکثر تا 1 دستگاه از این مدل می‌توان خریداری کرد.
 • دقت داشته باشید قیمت همکاری و یا عمده نداریم

 

فاکتور فیزیکی سفارش:
قیمت: 111,000,000 ریال

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S3

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S3

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S4

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S4

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S5

چرخ سردوز جک مدل JK-799-S5

چرخ دکمه دوز جک مدل JK-T1377E

چرخ دکمه دوز جک مدل JK-T1377E