چرخ گلدوزی کامپیوتری ماراتن

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز دو پایه ماراتن مدل Ma-303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه ماراتن مدل Ma-303-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت قبلی: 115,000,000 ریال
قیمت پایه: 110,000,000 ریال
قیمت نهایی: 110,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه ماراتن مدل Ma-303-D-CX

چرخ راسته دوز دو پایه ماراتن مدل Ma-303-D-CX

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 125,000,000 ریال
قیمت پایه: 120,000,000 ریال
قیمت نهایی: 120,000,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه کامپیوتری ماراتن مدل Ma-303-D4

چرخ راسته دوز دو پایه کامپیوتری ماراتن مدل Ma-303-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 160,000,000 ریال
قیمت پایه: 155,000,000 ریال
قیمت نهایی: 155,000,000 ریال

چرخ گلدوزی کامپیوتری ماراتن مدل 20U73

چرخ گلدوزی کامپیوتری ماراتن مدل 20U73

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 130,000,000 ریال
قیمت پایه: 127,000,000 ریال
قیمت نهایی: 127,000,000 ریال

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8810

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8810

قیمت قبلی: 115,000,000 ریال
قیمت: 110,000,000 ریال

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8810-D

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8810-D

قیمت قبلی: 120,000,000 ریال
قیمت: 115,000,000 ریال

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8820

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8820

قیمت قبلی: 123,000,000 ریال
قیمت: 120,000,000 ریال

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8820-D

چرخ بطر کله اسبی ماراتن مدل Ma-8820-D

قیمت قبلی: 128,000,000 ریال
قیمت: 125,000,000 ریال

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9910

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9910

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9920

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9920

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9910-D

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9910-D

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9920-D

چرخ بطر آسیابی ماراتن مدل Ma-9920-D

چرخ بطر کفی دوز ماراتن مدل Ma-8365

چرخ بطر کفی دوز ماراتن مدل Ma-8365

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت قبلی: 230,000,000 ریال
قیمت پایه: 220,000,000 ریال
قیمت نهایی: 220,000,000 ریال

چرخ بطر ماراتن مدل Ma-2628-LG

چرخ بطر ماراتن مدل Ma-2628-LG

توع موتور:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر نیم روغن ماراتن مدل Ma-246

چرخ بطر نیم روغن ماراتن مدل Ma-246

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر تمام روغن ماراتن مدل Ma-246-A

چرخ بطر تمام روغن ماراتن مدل Ma-246-A

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
توع موتور:
قیمت نهایی: 0 ریال