پرفروش ترین محصولات

چرخ سردوز بن هورس

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-6800DH-5

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

چرخ سردوز 4 نخ بن هورس مدل HR-700-D-4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 132,000,000 ریال
قیمت نهایی: 132,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

چرخ سردوز 5 نخ بن هورس مدل HR-700-D-5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 136,000,000 ریال
قیمت نهایی: 136,000,000 ریال

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

چرخ سردوز 5 نخ ضخیم دوز بن هورس مدل HR-700-DH-5

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

چرخ سردوز 4 نخ سوپر جت بن هورس مدل HR-900-S-4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 154,000,000 ریال
قیمت نهایی: 154,000,000 ریال

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری بن هورس مدل HR-900-S-4-UTC

چرخ سردوز 4 نخ کامپیوتری بن هورس مدل HR-900-S-4-UTC

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 240,000,000 ریال
قیمت نهایی: 240,000,000 ریال

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

چرخ میاندوز بن هورس مدل HR-500D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 185,000,000 ریال
قیمت نهایی: 185,000,000 ریال

چرخ میاندوز اتوماتیک بن هورس مدل HR-500-D-1-UTD

چرخ میاندوز اتوماتیک بن هورس مدل HR-500-D-1-UTD

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 320,000,000 ریال
قیمت نهایی: 320,000,000 ریال

چرخ میاندوز کش دوز بن هورس مدل HR-500-D-05

چرخ میاندوز کش دوز بن هورس مدل HR-500-D-05

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303-CX

چرخ راسته دوز دو پایه بن هورس مدل HR-0303

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 143,000,000 ریال
قیمت نهایی: 143,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D-3-P

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D-3-P

قیمت: 187,000,000 ریال

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

چرخ سه سوزن سه قلاب بن هورس مدل HR-20058D

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت: لطفاً تماس بگیرید
قیمت نهایی: لطفاً تماس بگیرید