پرفروش ترین محصولات

راسته دوز بن هورس

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 93,000,000 ریال
قیمت نهایی: 93,000,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180-H

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 94,000,000 ریال
قیمت نهایی: 94,000,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-188

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-188

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 118,000,000 ریال
قیمت نهایی: 118,000,000 ریال
پیک داخل شهری: 500,000 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-280

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-281-H-D4

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری بن هورس مدل HR-288-EM

چرخ راسته دوز کامپیوتری بن هورس مدل HR-288-EM

فاکتور فیزیکی سفارش:
نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 160,000,000 ریال
قیمت نهایی: 160,000,000 ریال