مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز سیروبا مدل DL-720-M1

چرخ راسته دوز سیروبا مدل DL-720-M1

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 239,900,000 ریال
قیمت نهایی: 239,900,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-BM1-16Q

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-BM1-16Q

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 379,900,000 ریال
قیمت نهایی: 379,900,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-BH1-16Q

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-BH1-16Q

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 394,900,000 ریال
قیمت نهایی: 394,900,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-RM1-48-12

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7200C-RM1-48-12

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 459,900,000 ریال
قیمت نهایی: 459,900,000 ریال

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7500S-BM1-16

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7500S-BM1-16

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7500S-BH1-16

چرخ راسته دوز کامپیوتری سیروبا مدل DL-7500S-BH1-16