جدیدترین محصولات اضافه شده

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 459,900,000 ریال
قیمت نهایی: 459,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 269,900,000 ریال
قیمت نهایی: 269,900,000 ریال

چرخ اشتروبل سیلور مدل SN-660D

چرخ اشتروبل سیلور مدل SN-660D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 409,900,000 ریال
قیمت نهایی: 409,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 299,900,000 ریال
قیمت نهایی: 299,900,000 ریال

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 419,900,000 ریال
قیمت نهایی: 419,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 499,900,000 ریال
قیمت نهایی: 499,900,000 ریال

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 704,900,000 ریال
قیمت نهایی: 704,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 714,900,000 ریال
قیمت نهایی: 714,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-2

چرخ بطر آسیابی دو سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-2

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 824,900,000 ریال
قیمت نهایی: 824,900,000 ریال

چرخ بطر کفی دوز یاکومو مدل YK-8365

چرخ بطر کفی دوز یاکومو مدل YK-8365

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 539,900,000 ریال
قیمت نهایی: 539,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910-D

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920-D

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال