مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 239,900,000 ریال
قیمت نهایی: 239,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

چرخ راسته دوز دو پایه یاکومو مدل YK-303-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 259,900,000 ریال
قیمت نهایی: 259,900,000 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند کامپیوتری یاکومو مدل YK-303-4D-33L

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

چرخ راسته دوز دو پایه تنه بلند یاکومو مدل YK-0611

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت نهایی: 0 ریال

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

چرخ هفت و هشت دوز تک پایه یاکومو مدل YK-20U63

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 264,900,000 ریال
قیمت نهایی: 264,900,000 ریال

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

چرخ هفت و هشت دوز دو پایه فوق ضخیم یاکومو مدل YK-2530-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 549,900,000 ریال
قیمت نهایی: 549,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

چرخ بطر آسیابی تک سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-1

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 529,900,000 ریال
قیمت نهایی: 529,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-2

چرخ بطر آسیابی دو سوزن کامپیوتری یاکومو مدل YK-S7-2

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 579,900,000 ریال
قیمت نهایی: 579,900,000 ریال

چرخ بطر کفی دوز یاکومو مدل YK-8365

چرخ بطر کفی دوز یاکومو مدل YK-8365

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 459,900,000 ریال
قیمت نهایی: 459,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 359,900,000 ریال
قیمت نهایی: 359,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 369,900,000 ریال
قیمت نهایی: 369,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910-D

چرخ بطر آسیابی تک سوزن یاکومو مدل YK-9910-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 379,900,000 ریال
قیمت نهایی: 379,900,000 ریال

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920-D

چرخ بطر آسیابی دو سوزن یاکومو مدل YK-9920-D

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 389,900,000 ریال
قیمت نهایی: 389,900,000 ریال

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

چرخ اشتروبل یاکومو مدل YK-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 349,900,000 ریال
قیمت نهایی: 349,900,000 ریال

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

چرخ اشتروبل تیپیکال مدل GP-600

نصب و مونتاژ و راه اندازی:
قیمت پایه: 399,900,000 ریال
قیمت نهایی: 399,900,000 ریال